OnlineMarketingBureauet ApS
Generelle forretningsbetingelser

Seneste opdatering: 19.4/2021

  Aftalegrundlag
Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem OnlineMarketingBureauet ApS CVRnr: 37330019 (Efterfølgende kaldet Virksom­heden) og kunden om serviceydelser indenfor Online Marketing.

Ændringer og tillæg
Ændringer i form af f.eks. den aftalte ydelse eller køb af andre services, konsulentbistand m.v. er kun gældende, hvis aftalerne er skriftligt aftalt parterne imellem.

E-mail
E-mail kommunikation anses for et skriftligt medie, hvilket gælder alle steder i forretningsbetin­gelserne, hvor skriftligt er nævnt.
Virksomheden forpligter sig til, hvis anden aftale ønskes at fremsende overslag over ydelse og pris inden kunden giver skriftligt accept.  
  Ydelser Virksomhedens forpligtelser. Virksomheden leverer de ydelser, der er nærmere speci­ficeret i parternes samarbejdsaftale med eventuelle tilhørende bilag. Dette være sig opgavens omfang, prisoversigt, tidsplan og andre aftaler nævnt i det endelige aftaledokument.

Standarder
Det er Virksomhedens ansvar, at de leverede serviceydelser holder sig inden for Dansk lovgivnings rammer.
Virksomheden udarbejder hvis ønsket en oversigt over det 3part software virksomheden benytter til opgaven.
Tilladelser og ophavsret
Adgange
Kunden skal under opgavens varighed stille alt nødvendigt og relevant materiale samt online adgange til rådighed for Virksomhedens udførelse af opgaven og meddele Virksomheden alle de til opgaven nødvendige oplysninger.

Kunden giver ved accept af disse forretningsbetingelser tilladelse til, at virksomheden må benytte kundens officielle e-mailadresse med henblik om at anmode om links til brug i markedsføringen samt at virksomheden må gøre brug af kundens logoer varemærker, websteds billeder, tekst og materiale, for at skabe informativt indhold samt bruge det til markedsføring, annoncekampagner som anses for nødvendigt i forhold til at virksomheden kan SEO, kampagner og medieoptimering og at virksomheden må kommunikere direkte med 3. mand for eksempel kundens webdesigner, marketingansvarlige, hvis dette skønnes nødvendigt.
Kunden garanterer samtidig, at alle elementer af tekst, grafik, foto, design, varemærker eller andet grafik leveret til virksomheden til brug for Online Marketing opgaven er kundes ejendom og hvis ikke, at kunden har indhentet tilladelse fra retmæssig ejer til at benytte materialet til brug for kundens online markedsføring.

Kunden forpligter sig ved accept af disse forretningsbetingelser til at give virksomheden adgang til eksisterende website trafikstatistik til analyse og sporingsformål.
Give FTP og anden back-end-adgang til webstedet for at uploade nye websider og foretage ændringer på websider med henblik på on-page optimering.


Ophavsret
Alt grafisk og tekst-materiale udarbejdet af virksomheden tilhører ved opgavens afslutning kunden/kundens virksomhed.  
Fortrolighed
Virksomhedens ledelse og ansatte medarbejdere har under og efter afslutning af samarbejdet pligt til at behandle oplysninger der modtages om kunden og kundens forretningsforhold fortroligt.
Virksomheden opbevarer kundes data herunder adgange til onlinetjenester forsvarligt og fortroligt jvf vores privatlivspolitik. Klik her og læs denne politik   Kunden må ikke videre­bringe, gøre brug af eller sætte andre i stand til at gøre brug af Virksomhedens erhvervshemme­ligheder herunder arbejdsmetoder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængeligt.

Kunden accepterer, at virksomheden ingen indflydelse har på, om kunden opnår succes eller ikke, men udelukkende arbejder med Online Marketing med henblik på at forbedre synlighed og søgemaskineresultater.

Kunden forpligter sig til at samarbejde og følge de råd og forslag, som virksomheden foreslår, for på sigt at opnå bedre resultater.

Varighed
Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.  
Betalingsbetingelser

For opgaver der er projektbaseret eller aftalt som en løbende månedlig serviceydelse af Online Marketing gælder følgende betalingsbetingelser:
Der udsendes faktura én gang per måned for indeværende periode.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

For engangsydelser gælder følgende betingelser:
Almindelig timepris. Der udsendes faktura straks efter opgaven er afsluttet.
Betalingsbetingelser 8 dage netto.

Konsulentpris per time gældende i 2021:
600,00kr

Alle nævnte priser er ekskl. moms

Virksomheden modtager betaling via kortbetaling og MobilePay
Ved for sen betaling og mere end 2 dage over forfaldsdato, udsender virksomheden en rykker pålagt gebyrer. Ved fortsat manglende betaling udsender virksomheden endnu en rykker inkl. gebyrer og med varsel om inkasso.
Betales det fulde skyldige beløb fortsat ikke, overgiver virksomheden sagen til inkasso uden yderligere varsel.

Ved udebleven betaling forbeholder virksomheden sig ret til midlertidig at suspendere aftalen til betaling foreligger.

Overgår manglende betaling til inddrivelse, har virksomheden ret til at bringe samarbejdet til ophør med omgående virkning.  
Ansvarsfraskrivelse

Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for, at tjenester der benyttes til Online Marketing ændrer regler/politik der derved påvirker kundens resultater eller fører til udelukkelse af kundens hjemmeside.
Kunden er selv ansvarlig for data i form af backup af websteder, drev, mapper og filer der benyttes i forbindelse med en given opgave.

På grund af konkurrenceevnen for nogle søgeord / sætninger, løbende ændringer i søgemaskine- rankings algoritmer og andre konkurrencemæssige faktorer, kan Jimihove.dk ikke garantere No.1 positioner eller konsekvente top 10 positioner for et bestemt søgeord, sætninger eller søgeord.

Google kan i enkelte tilfælde hindre placeringer af nye hjemmesider (eller sider) indtil de har bevist deres levedygtighed ved at eksistere i mere end “x” tid, eller har nok linkstyrke. Virksomheden påtager sig intet ansvar for placering, trafik, indekseringsspørgsmål i forbindelse med sådanne sanktioner. Kunden forstår, at ranking af nye hjemmesider er meget vanskeligere end ranking af gamle og etablerede sites og bør ikke have urealistiske forventninger til placeringer, trafik og indtægter.
  En ny hjemmeside kan få et midlertidigt løft i rankings for nogle målrettede søgeord i få dage, men så ryger den muligvis længere ned igen. Dette er kendt som ‘nye sites boost effekt’, og dette er ret almindeligt at se. Derfor forstår kunden, at placeringen i søgeresultater kan være variabel.   Lejlighedsvis, vil søgemaskiner få din hjemmesider til at tabe placeringer i søgemaskinen, tilsyneladende uden grund. Oftest vil disse placeringer komme tilbage igen, uden ekstra SEO-indsats.   En hjemmesides søgemaskineranking kan svinge hvornår som helst, på grund af igangværende ændringer i placeringsalgoritme ændret online marketing bestræbelser fra konkurrenter eller begge dele. Virksomheden giver ingen garanti for projektets tidslinje eller ekstraudgifter der kan blive pålagt i forbindelse med brug af online tjenester ifølge samarbejdsaftalen.

Virksomheden fraskriver sig et hvert ansvar for det online marketing arbejde der er udført eller pågår såfremt SEO-arbejdet er ødelagt helt eller i delvist, enten bevidst eller ubevidst af andre end virksomheden. eller uden forudgående høring af virksomhedens kontaktperson.   Online marketing -arbejdet anses for at blive ødelagt enten helt eller i delvis, hvis følgende ændringer men ikke begrænset til er sket:


Ændringer i fil/filer eller mappe/mapper)Omplacering af fil i en anden mappe eller placering af mappe i en anden mappe eller subdomæneÆndringer i header i et dokument, ændring af teksten i titel-tag, at fjerne visse HTML-tags som kræves til webstedets godkendelse.Sletning af et link, en mappe, fil-, web-dokument eller subdomæne. Ændring af tekst på et web-dokument, såsom at ændre formateringen af ​​teksten eller flytte teksten.Fjernelse af Analytics-koden i den webside, som bruges til at spore trafikken på webstedet.Linkning ud til en hjemmeside uden forudgående høring af Online Marketing Bureauet.Tilføjelse af en fil, en mappe, web-dokument, widget eller funktionalitet.Omdøbning af webadresserne på eksisterende web-dokumenter.Nedtagning hjemmeside eller en del af hjemmesiden.Omdøbning, re-lokalisering, tilføjelse eller fjernelse af en fil, mappe eller sub domæne på en web server, herunder web-dokumenter, robots.txt, Htacess fil, sitemap.xml, rss.xml osv.Forandringer af hjemmesidens arkitekturÆndringer i ankertekstForetagelse af nogle ændringer på et optimeret website       Virksomheden giver ingen garantier for projektets tidslinje eller ekstra udgifter (såsom opkrævning af ekstra gebyrer osv.) hvis forsinkelsen skyldes:
1. Kunden ikke har fremsendt materiale tidsnok eller ikke har reageret på andre henvendelser fra virksomheden der udløser en forsinkelse herunder aftalte adgang (login og password) eller adgange til drev med dokumenter o.a. materiale. 2. Kunden undlader at foretage de nødvendige ændringer på hjemmesiden, som anbefalet Online Marketing Bureauet for at udføre online marketing. 3.Der er server udfald i længere tid på kundens hjemmeside.
4. Kunden afslår at følge virksomhedens råd og forslag der kan medføre, at de ønskede resultater ikke opnås. 5. Virksomheden er ikke ansvarlig for, hvis kunden overskriver det udførte online marketing -arbejde.  
Gældende juridiske aspekter og lov

Ethvert tvist i der måtte opstå i forbindelse med udførelse af opgaven som beskrevet i samarbejdsaftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for en Dansk domstol placeret i Viborg.  

Tilmelding til nyhed om Google Ads e-bog

Få besked når bogen udkommer. Ingen spam eller nyhedsbrev.

Tilmelding til nyhed om ny ordning

Modtag besked om opstart

Hør, helt uforpligtende, hvornår vi starter vores ordning.

Tilmelding til nyhed om SEO bog

Modtag besked om SEO bog i 2021

Nyhedsbrev fra Online Marketing Bureauet ApS

Gratis guides og nyheder

Vi sender nyhedsbrev ud flere gange per måned
  • ➡️ Få rabatter og tilbud
  • ➡️ Nyhedsbreve på højt niveau - For begyndere og erfarne
  • ➡️ Ingen frembrusende salgstaler