CMO

cmo

Det her laver en CMO hver dag

En CMO har det daglige ansvar for markedsføringen i en virksomhed. EN CMO rapporterer til en CEO, og / eller en ejer, aktionærer eller andre interesserenter i en virksomhed.

En Chief Marketing Officer er også ansvarlig for:

  • Marketingplaner
  • Marketingstrategi
  • Personaledelse af andre ansatte i marketingafdelingen
  • Ansættelse af medarbejdere i marketingafdelingen
  • Kontakt og kommunikation med eksterne marketing freelancers, eller marketingbureauer
  • Samarbejde med den interne salgsafdeling i en virksomhed
  • .. og meget mere

Det er primært en administrativ stilling og er derfor ikke et job, hvor man selv bruger hovedparten af sin tid på selve markedsføringen. Eller sådan er det i hvert fald i større virksomheder.

I mindre virksomheder kan en CMO også godt selv sidde en stor del af tiden med selve den praktiske markedsføring.


marketing direktør

Hvad vil det sige at være direktør ?

Ordet “direktør” betyder at “dirigere med nogen”. Lidt som i et klassisk orkester er det din opgave som direktør at få en hel afdeling til at spille godt sammen.

At være direktør er dog også en stilling med et stort ansvar for at planerne overholdes, og for at der i det hele taget laves ambitiøse, men realitiske marketingplaner, målsætninger og budgetter.

En moderne CMO arbejder i et område som forandres med høj frekvens, særligt på grund af den digitale omstilling som både rammer samfundet generelt, men særligt indenfor marketing (specielt online marketing)

Her vil de klassiske dyder indenfor markedsføring, såsom branding, målgruppeanalyse, swot-analyser, trendforskning, tone of voice, purpose og af generel kommunikation stadig være rygraden i det som en CMO bør arbejde med, og så tilføje de digitale muligheder, de digitale kanaler og de digitale måleredskaber til at supplementere det klassiske marketingarbejde.

EN CMO kan alt efter erfaring og tidligere resultater forvente en løn i den højere end af arbejdsmarkedet. Her kan du se hvad en CMO normalt tjener i løn – Klik her

Marketingplaner, målsætninger og budgetter

Indenfor moderne marketing så kalder man ens målsætninger for “KPI’ er” (Key Performance Indicators).

Det er de tal som man sætter som en målsætning for virksomhedens målsætninger, for ens egne målsætninger og for medarbejdernes målsætninger.

Dette er et større afsnit i sig selv at skulle forklare i dybden om, men det er en vigtig del af det arbejde som en CMO laver både at sætte disse KPI’ s, men også at guide medarbejderne i den rette vej til at opnå dem, og til sidst selv at skulle rapportere til sin CEO, eller ejer, hvorvidt disse KPI ‘ s blev opnået, og hvorfor de man nåede frem til det resultat som at man nu gjorde.

Som CMO skal man også forhandle med ens CEO om hvor meget der skal bruges på markedsføring i et regnskabsår, man skal kunne forsvare hvorfor at dette budget skal bruges og man skal kunne redegøre for hvad man regner at få ud af det.

Alt dette, og mere til, sætter man til sidst sammen i en marketingplan som at man arbejder med som en rettesnor for ens arbejde resten af året ( man kan løbende redigere i sin marketingplan hvis det ses som værende nødvendigt)

marketingplan marketingbudget

Diverse informationer om det at være CMO

At være CMO er som sagt normalt en stilling med en høj løn, og det kræver derfor oftest mange års erfaring og et CV med mange sucesser på. Hvis du dog “kun” skal være CMO i en mindre virksomhed, kan mindre succes også gøre at du kan få jobbet.

De bedste til markedsføring i Danmark bliver kåret af Dansk Markedsføring hvert år. Dansk Markedsføring kårer der Årets CMO, og det er typisk personer i toppen af branchen som har præstereret ekstraordinære resultater indenfor branding og marketing, online marketing og international marketing.

Her i OMBU Aps hjælper vi mange CMO’s i Danmark som en slags ekstern marketingafdeling, og Jimi Hove (som er stifteren af vores firma) bruges som sparringspartner af marketingchefer overalt i Danmark, fra mindre til større virksomheder.

Tak fordi at du læste med.

Jeg håber at du lærte mere om hvad en CMO er, og hvad de laver.

Hvad er en CMO ?

cropped bureau 2

Inden at vi går i gang med den store guide til hvad en CMO er, så vil vi her hurtigt lige opsummere det, for dig der ikke har behov for den store forklaring.

En CMO er en forkortelse for Chief Marketing Officer. Tidligere var det det som man betegnede som en marketingchef eller en marketingdirektør. Dette er den ansvarlige for markedsføring i en virksomhed.

Læs meget mere om hvad en CMO laver i vores guide her nedenunder.

Hvad betyder CMO ?

google ads eller seo

Som nævnt i vores FAQ boks ovenover, så betyder CMO altså “Chief Marketing Officer”.