Consent mode v2 – i WordPress og Google Tag Manager

consent mode opsaetning wordpress

Consent mode v2 – Lavet med WordPress og Tag Manager

I guiden her vil vi vise dig hvordan at du opsætter din cookiebannerløsning til at overholde “Consent Mode v2”.

I tilfældet her arbejder vi med WordPress oh Google Tag Manager, men det kan gøres på flere andre måder afhængigt af dit CMS, eller du kan indsætte koden ind i kildekoden via Google Tag Manager.

Men først lidt om hvad “Consent Mode v2” egentlig er (det er en kort beskrivelse)

Hvad er “Consent mode v2”?

Helt kort fortalt handler det om de oplysninger dine cookies tracker, når at der er besøg på din hjemmeside. Her har du i længere tid nu skulle overholde diverse GDPR juridiske regler. Og nu kommer der mere til den liste.

I det her tilfælde handler det for os som Google Ads burea,u, og for alle jer der selv arbejder med Google Ads, om at ens målgruppedata ikke kommer til at fungere, hvis dine brugere ikke har givet lov til (consent) at du kan bruge disse data.

Her ser vi et screenshot af hvordan det ser ud før og efter at consent mode er opsat korrekt.

Før:

screenshot tagassistant.google.com 2024.03.04 11 10 13

Og efter:

screenshot tagassistant.google.com 2024.03.04 11 21 18

Screenshots her er taget indefra “Google Tag Assistant” som du kan finde og bruge inde i Google Tag Manager.

Men der er endnu mere simpel metode til at teste om du er “Consent Mode v2” kompatibel, og det er med den her Chrome Extension:

https://chromewebstore.google.com/detail/consent-mode-inspector-by/phpllnjdcoiijcpgcbhlocjgcegjfnhb

Som det ses i de datarækker jeg har sat en ramme rundt om, så er de særligt de sæt data som nu skal stå som “Granted”. Når der står at de er “Granted”, så betyder det at den besøgende på hjemmesiden har klikket “Ja” på dit cookiebanner til at du må indsamle de data.

Sådan sætter du Consent Mode v2 op

Først skal du vælge en udbyder af cookiebannerløsninger. Og husk at ligge mærke til om de understøtter “Consent mode v2”. Det er der overraskende mange der ikke har fået gjort, særligt de gratis cookiebannerløsninger.

Du kan for eksempel vælge udbyderne Cookiebot eller Cookie Information, som nok er de 2 mest kendte her i Danmark. Og de understøtter behhe Consent Mode v2. De er også begge betalte løsninger.

Selv bruger vi et brand der hedder Illow. Læs mere til dem her: https://illow.io/ .

De har nogle fordele som jeg ikke ser hos Cookiebot, og Cookie Information.

Særligt at de har noget der hedder “Fines Protector”. Det er en ekstra garanti man kan tilkøbe, så at hvis du får en bøde for manglende GDPR, så betaler de den for dig. Så sikre er de på deres produkt.

I det her eksempel bruger vi Illow. I Cookiebot og Cookie information er det stort set samme proces.

Vi håber at du kunne bruge vores guide.

Hvis du vil gøre brug af det tilbud på opsætning, og abonnement på Illow, som vi nævner til sidst i videoen, så kontakt os gerne her:

[email protected]

Læs mere om Consent Mode V2 her

https://developers.google.com/tag-platform/security/guides/consent?consentmode=advanced

https://cookieinformation.com/resources/blog/google-announces-consent-mode-v2